Bombina variegata - Macedonia
Bombina variegata - Macedonia
Bufo spinosus - France
Bufo spinosus - France
Bufo spinosus - France
Bufo spinosus - France
Bufotes variabilis - Armenia
Bufotes variabilis - Armenia
Discoglossus sardus - Corsica
Discoglossus sardus - Corsica
Discoglossus sardus - France (Port-Cros)
Discoglossus sardus - France (Port-Cros)
Epidalea calamita - France
Epidalea calamita - France
Epidalea calamita - France
Epidalea calamita - France
Hyla meridionalis - France
Hyla meridionalis - France
Hyla meridionalis - France
Hyla meridionalis - France
Pelodytes punctatus - France
Pelodytes punctatus - France
Pelophylax ridibundus - France
Pelophylax ridibundus - France
Pelophylax ridibundus - France
Pelophylax ridibundus - France
Pleurodeles waltl - Spain
Pleurodeles waltl - Spain
Rana dalmatina - France
Rana dalmatina - France
Rana graeca - Macedonia
Rana graeca - Macedonia
Rana macrocnemis - Armenia
Rana macrocnemis - Armenia
Rana pyrenaica - France
Rana pyrenaica - France
Rana temporaria - France
Rana temporaria - France
Rana temporaria - France
Rana temporaria - France
Salamandra salamandra fastuosa - France
Salamandra salamandra fastuosa - France
Salamandra salamandra fastuosa - France
Salamandra salamandra fastuosa - France
Salamandra salamandra terrestris - France
Salamandra salamandra terrestris - France
Salamandra corsa - Corsica
Salamandra corsa - Corsica
Euproctus montanus - Corsica
Euproctus montanus - Corsica
Lissotriton helveticus - France
Lissotriton helveticus - France
Triturus marmoratus - France
Triturus marmoratus - France

You may also like